Discover our Discounts

Uber

20% off for 3 rides in Bratislava
Travel & Transport Slovakia

Thanks to cooperation between ESN SK and Uber you can get discount 20% for three rides in Bratislava

Just register your ESNcard and generate special discount code. Then copy that discount code directly to Uber application and enjoy your rides :)

 

 

 

 

 

Bratislava
Slovakia

Get your card here!

ESN Comenius University Oddelenie medzinárodných vzťahov - Rektorát UK Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440 81499 Bratislava SK
ESN PEU - Paneuropska Vysoká Škola - Oddelenie Zahraničných vzťahov Tomášikova 20 82102 Bratislava SK
ESN UKF ŠD Nitra Ul. Boženy Slančíkovej 1 94901 Nitra SK
ESN UMB BB Tajovského 51 97401 Banská Bystrica SK
ESN SUA International Relations Office, Slovak University of Agriculture in Nitra Tr. A. Hlinku 2 949 76 Nitra SK
ESN UNIZA Univerzitná 1 01001 Žilina SK
ESN Košice Medická 6 040 11 Košice SK
Michaela Podolinská Muránska Dlhá Lúka 165 05001 Revúca SK
ESN EU Bratislava Dolnozemská cesta 1/b 85104 Bratislava SK
ESN STUBA Rektorat STU Vazovova 5 81243 Bratislava SK
ESN Prešov Ulica 17. Novembra 15 08001 Prešov SK
Ventúrska 3 81301 Bratislava SK

Sponsors