Discover our Discounts

KC Dunaj

2€ discount for events
Culture & Leisure Slovakia

Get your 2€ discount from entrance fee on certain events in this cool place ! Only with your ESNcard. 

The cultural centre Dunaj~ is located in the centre of Bratislava. Dunaj~ is serving daily multicultural menu - including live shows, club nights, literature, visual arts, theater, social events. Part of the venue is the bar with a terrace which offers the best view on the Old town.

Come and enjoy great music. 

Events for June:

 

Friday 8. 6. 2018

concert + party

22:00

Bad Karma Boy

 

Saturday 9. 6. 2018

party

22:00

Okamžité krepčenie

 

Friday  15. 6. 2018

concert + party

22:00

Electroswing Night

 

Saturday 16. 6. 2018

concert + party

22:00

Kubánska noc

 

Friday 22. 6. 2018

koncert + párty

22:00

90s Party

 

Nedbalova 3
81101 Bratislava
Slovakia

Get your card here!

ESN Comenius University Oddelenie medzinárodných vzťahov - Rektorát UK Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440 81499 Bratislava SK
ESN PEU - Paneuropska Vysoká Škola - Oddelenie Zahraničných vzťahov Tomášikova 20 82102 Bratislava SK
ESN UKF ŠD Nitra Ul. Boženy Slančíkovej 1 94901 Nitra SK
ESN UMB BB Tajovského 51 97401 Banská Bystrica SK
ESN SUA International Relations Office, Slovak University of Agriculture in Nitra Tr. A. Hlinku 2 949 76 Nitra SK
ESN UNIZA Univerzitná 1 01001 Žilina SK
ESN Košice Medická 6 040 11 Košice SK
Michaela Podolinská Muránska Dlhá Lúka 165 05001 Revúca SK
ESN EU Bratislava Dolnozemská cesta 1/b 85104 Bratislava SK
ESN STUBA Rektorat STU Vazovova 5 81243 Bratislava SK
ESN Prešov Ulica 17. Novembra 15 08001 Prešov SK
Ventúrska 3 81301 Bratislava SK

Sponsors