Colosseo Shisha Bar

Colosseo Shisha Bar

Cocktails 5 €, longdrinks 4,50 €, spirits 2 € normal shisha 6 €